Priser

 • Tilbud gælder 2 måneder fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstraydelser som bl.a. fotografering, billedmanipulation og -retouch, billedkøb, tekst og oversættelse, tryk og levering. Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt.
 • Der leveres et udkast af produktet, herefter kan der tilrettes 2 gange. Eventuelle rettelser skal meddelelse indenfor 5 arbejdsdage. Yderligere rettelser, vil blive faktureret, af en timepris på kr. 599 plus moms.

 

Betaling

 • Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.
 • Overskrides et afgivet tilbud væsentligt, orienteres kunden hurtigst muligt.
 • Det samlede beløb faktureres af 2 omgange 50/50, når opgaven startes og når opgaven afsluttes eller senest 1 måned efter opgave start.
 • Ved for sen indbetaling beregnes rykkergebyr på kr. 100,00 – jvf. renteloven.

 

Levering

 • Kunden leverer selv tekst, oversættelse, billeder og grafik til opgaven og har ansvar for dette.
 • Kunden har selv ansvar for indhold af tekst/oversættelse og rettigheder til billeder/grafik.

 

Rettigheder

 • Når opgaven er betalt kan det færdig materiale (åbne filer) overlevers, i sådan et tilfælde opbevarer KOBE LAB ikke længere kopi af opgaven.

 

Ansvar for materiale

 • Kunden har selv ansvar for tekst, billeder, musik og grafik, og rettighederne hertil.
 • Templates og musik og dertil hørende licenser overdrages til kunden ved projektets aflsutning

 

Opbevaring/udlevering af materiale

 • Der opbevares kopi af opgaven i 1 år efter levering.
 • Efter samarbejdets ophør i 6 måneder. I denne periode kan udleveres kopi af opgaven/materiale til kunden, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

 

Afbestilling af opgave

 • Afbestilling af opgave skal ske skriftligt/elektronisk og indebærer, at opgaven stoppes og så vidt muligt begrænser omkostningerne for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt tidsforbrug efter gældende priser.